Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego oraz Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do zgłaszania propozycji referatów na doroczną konferencję PTJK "Językoznawstwo Kognitywne w roku 2017".Czas: 21-23 września 2017
Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, Polska
Język konferencji: angielski i polski

OPŁATA KONFERENCYJNA:
Uczestnicy z referatem: 150 EUR/500 PLN
Uczestnicy z referatem (doktoranci): 100 EUR/400 PLN
Uczestnicy bez referatu: 50 EUR/200 PLN

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, kawę/herbatę podczas konferencji oraz uroczystą kolację w czwartek 21 września.
Opłata nie obejmuje pozostałych posiłków ani noclegów.

UWAGA: Osoby, które chciałyby rozliczyć wpłatę w swoich instytucjach, prosimy o dokonanie jej za pośrednictwem uczelni - ze względów formalnych faktura może zostać wystawiona tylko na płatnika.

Zgłaszanie abstraktów (200-300 słów) do 1 kwietnia 2017
Zawiadomienia o akceptacji do 20 kwietnia 2017
Termin wniesienia opłaty: 20 maja 2017

Czas:

21-23 września 2017

Miejsce:

Uniwersytet Rzeszowski

Języki konferencji:

angielski i polski