Potwierdzeni wykładowcy plenarni:Laura A. Janda (Tromsø University)
http://ansatte.uit.no/laura.janda/Martin Hilpert (Neuchâtel University)
http://members.unine.ch/martin.hilpert/Elżbieta Tabakowska
(Jagiellonian University)Joanna Rączaszek-Leonardi (Uniwersytet Warszawski, PAN)
https://uw.academia.edu/JoannaLeonardiAdam Głaz (UMCS Lublin)
http://serwisy.umcs.lublin.pl/adam.glaz/