Ważne daty:Zgłaszanie abstraktów (200-300 słów) do 1 kwietnia 2017
Zawiadomienia o akceptacji do 20 kwietnia 2017
Termin wniesienia opłaty: 20 maja 2017