Zgłoszenie abstraktówAbstrakt powinien określać zakres i cele badań, ich metodologię i przewidywane wyniki. Badania powinny mieścić się w ramach szeroko pojętego językoznawstwa kognitywnego i nauk pokrewnych, a więc dotyczyć takich zagadnień jak na przykład:

■ integracja pojęciowa
■ język i mózg
■ językoznawstwo kognitywne a przekład
■ językoznawstwo kognitywne z perspektywy pedagogicznej
■ kategoryzacja w języku
■ kognitywna analiza tekstu
■ kognitywna lingwistyka kulturowa/etnolingwistyka
■ kognitywna teoria filmu
■ kognitywne podejścia do dyskursu
■ metafora i metonimia
■ metafora w dyskursie naukowym
■ model dynamiki sił
■ perspektywizacja
■ poetyka kognitywna
■ semantyka kognitywna
■ socjolingwistyka kognitywna
■ ucieleśnienie (również w koncepcji ucieleśnienia rozszerzonego i społecznego)


.
Abstrakty (jako doc lub pdf), o długości do 300 wyrazów (plus 3-4 słowa kluczowe i ew. biblio- grafia), prosimy przesyłać za pomocą poniższego formularza do 1 marca 2017. Abstrakt powinien zawierać imię i nazwisko oraz afiliację autora (autorów) – dane te zostaną usunięte dla potrzeb kwalifikacji referatów.

Imię i nazwisko, tytuł naukowy:

Adres e-mail:


Plik z abstraktem:

W przypadku problemów z formularzem, prosimy o wysłanie pliku na adres: ptjk2017rzeszow@gmail.com